Συνεργείο

Νέο προϊόν

Διαχείριση συνεργείου ή τμήματος επισκευών

Περισσότερες λεπτομέρειες

124,00 € με Φ.Π.Α

Άλλες πληροφορίες

Το Συνεργείο είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε Συνεργεία ή άλλες επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με επισκευές.

Αποτελεί μία πολύ καλή πρόταση για την πλήρη διαχείριση και την παρακολούθηση των συναλλαγών σας με τους πελάτες σας

 Περιέχει:

  • ·         Πελατολόγιο με πλήρη στοιχεία πελάτη
  • ·         Στοιχεία οχήματος
  • ·         Εργασίες
  • ·         Πραγματοποιηθείσες εργασίες
  • ·         Οικονομικά στοιχεία κίνησης
  • ·         Υπόλοιπα πελατών
  • ·         Εκτυπώσεις αναφορών