Ταμείο Μεγαλύτερη προβολή

Ταμείο

Νέο προϊόν

Πρόγραμμα καταγραφής Εσόδων - Εξόδων

Περισσότερες λεπτομέρειες

124,00 € με Φ.Π.Α

Άλλες πληροφορίες

Το Ταμείο είναι ένα πρόγραμμα παρακολούθησης των εσόδων και των εξόδων σας χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση παραστατικών είσπραξης ή εντολών πληρωμής όπως γίνεται με το  Moneyfest ή Moneyfest Express

Περιέχει χαρακτηριστικά όπως:
 • Πελατολόγιο

 • Κατηγορίες πελατών για την ομαδοποίηση τους

 • Δαπάνες

 • Κατηγορίες δαπανών για ομαδοποίηση

 • Προβολή εισπράξεων - οφειλών πελάτη

 • Προβολή πληρωμών - οφειλών σε προμηθευτές - δαπάνες

 • Ταμείο

 • Σύνολα Οφειλών - Πληρωμών ανά κατηγορία

 • Εκτυπώσεις

 • Backup - Restore

 • Ημερολόγιο

 • Λειτουργία και από USB stick